Dzienny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej

Drukuj
Wpisany przez Dorota Butryn   

7.00 - 9.00

Zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów

Gry i zabawy dowolne

Czytanie czasopism / lektura własna

Rozrywki umysłowe

Nauka własna pod opieką nauczyciela

9.00 - 11.00

Zajęcia programowe:

Rozmowy / pogadanki z dziećmi / zabawy integracyjne

Konkursy / quizy / gry dydaktyczne

Relaks przy muzyce / zabawy ruchowe

Zajęcia plastyczno – techniczne

Czytanie baśni, bajek, opowiadań, prasy dla dzieci

Spacery, zabawy na powietrzu

Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD

Przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych pod kierunkiem nauczyciela świetlicy

11.00 – 13.00

Zabawy według zainteresowań dzieci

Odrabianie lekcji

Zabawy rekreacyjno-sportowe na powietrzu

Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne

Różne formy pracy z książką

13.00 – 15.00

Zajęcia z komputerem

Zajęcia według zainteresowań dzieci

Odpoczynek i zabawy dowolne

Gry planszowe, zabawy z kartką i ołówkiem

15.00- 15.30

Porządkowanie sali świetlicowej

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami uczniów.